Frivillig Søger

Hvordan starte en søgning!

Før Missing People kan opstarte en eftersøgning, skal de pårørende ha haft kontakt til det lokal politi, hvor de har meldt den savende som forsvundet.

Herefter vil vores vagthavende kontakte politiet og opstarte koordinering omkring den savende person, indhente de fornødende tilladelser for at kunne offentliggørelse en meddeles omkring den savende person på de sociale medier. Siden løbende holder vores vagthavende også kontakt til de pårørende. Missing People bruger platforme som Facebook, Instagram og X. Link forefindes i bund af websiden.

Fysisk eftersøgning.

I koordinering med politiet har vagthavende mulighed for at opstarte en fysisk eftersøgning. Disse bliver ligeledes meldt ud på de sociale medier, med oplysninger om tid og sted.

Akut søgning.

Ved en hurtig indsats har vagthavende mulighed for at sende en SMS ud til alle medlemmer af Missing People med få minutter varsel. Denne mulighed bliver kun brugt når det absolut er nødvendig, da der er en større økonomisk udgift ved det.

Hvordan starte en søgning på dagen!

Når dagen oprinder for den udmeldt eftersøgning, møder man på det aftalt sted.
Her vil man blive modtaget af en Missing People indsatsleder og måske et indsats-team som støtter indsatslederen i opgaveløsningen. Når alle er mødt vil man modtaget opstarte information omkring søgningen som indeholder f.eks.
  • Velkomst.
  • Silament af den eftersøgte.
  • Hvordan søgningen ønskes gennemført.
  • Kontakt information til Indsatsleder.
  • Forhold ved fund.
  • Registrering af søgere.
  • Opdeling i grupper.
  • Udlevering af Missing People Vest.
  • evt. udlevering af sponseret vand og frugt til søgere.
Det er vigtigt for Missing People at de fremmødte søger, føler sig velinformeret og trykke ved søgningen. Derfor SKAL en søger som har fundet den efterlyst (ikke i live), altid omkring en læge for at få det registeret oplevelse i deres egen lægejournal.