Ofte stillede spørgsmål og svar (FAQ)

Om Missing People

Kan se på Facebook og jeres hjemmeside at I hører til i Hobro?

Det er fordi en forening skal have en adresse. Ifølge vores vedtægter er det adressen på formanden. Vi er landsdækkende og laver efterlysninger og eftersøgninger i hele landet.

Hvor kan jeg læse noget mere om Missing People?

Du kan læse mere om os her på vores hjemmeside eller på Facebook (facebook.com/DKMissingPeople)
Du er også altid velkommen til at skrive eller ringe til os.

Hvordan bliver jeg medlem?

Der er to forskellige måder, hvorpå du kan være medlem af Missing People.
Du kan læse mere om de to medlemskaber, og hvordan du melder dig til på siden her Frivillige
At møde op til vores eftersøgninger og deltage som søger koster selvfølgelig ikke noget.

Efterlysninger

Hvorfor ligger alle efterlysninger ikke på jeres side?

Inden vi laver en efterlysning, er der to ting der skal være opfyldt. Vi skal have fået en henvendelse fra de nærmeste pårørende samt vi skal have clearet med Politiet, at det er OK at vi går ind i sagen. Først når dette er opfyldt laver vi en efterlysning.

Hvorfor kommer efterlysningen først op nu, han/hun har været væk i flere dage?

Forud for en efterlysning kommer op, kræver vi, at vedkommende er efterlyst hos politiet og at politiet har givet grønt lys for, at vi går ind i sagen. Dette gør vi dels for ikke at ødelægge sager for politiet og for at sikre, at vi ikke kommer ind i sager af kriminel karakter, skilsmissesager med børn i midten eller lign.

Hvad gør jeg, hvis jeg har oplysninger om den efterlyste?

Du skal altid kontakte politiet, hvis du ligger inde med informationer om den efterlyste.
Såfremt vi modtager informationer om den efterlyste, videregiver vi dem ligeledes straks til politiet.

Eftersøgninger

Hvorfor søger I ikke hver dag?

Dels kan der være brug for at vurdere de spor der kommer ind. Der kan være behov for at indkalde specialenheder såsom dykkere, hundeenhed m.m. Dette kræver planlægning og godkendelser fra diverse instanser. Vi sørger også altid for, at drøfte vores næste træk med politiet, for at sikre at vi ikke går i vejen for deres arbejde.

Er det her ikke jeres rigtige arbejde?

Nej, ingen i Missing People er ansat eller lønnede på nogen måde. Vi er alle frivillige og lægger mange timer og kræfter i arbejdet i Missing People. Langt de fleste har fuldtidsjob ved siden af, der også skal passes.

Hvorfor samarbejder i ikke med andre grupper?

Der er rigtig mange måder at gøre tingene på, og der er ligeså mange holdninger til, hvordan tingene skal gøres, som der er mennesker. Vi har vores metoder og vores regler, og det kan være svært at stå på en eftersøgning med to eller flere grupper, som har hver sin måde at gøre tingene på. Vi har dyb respekt for alle øvrige grupper, der ønsker at gøre en frivillig indsats og er sikker på, at der er behov for alle.

Hvorfor må jeg som pårørende ikke gå med ud og lede?

Vi anbefaler ikke pårørende at gå med ud på eftersøgningerne og lede efter den savnede. Dette gør vi fordi vi aldrig ved, hvad vi finder. Det kan ligeledes være svært, som pårørende, at lede grundigt nok. Dette på grund af man – naturligvis – har tankerne 1000 steder henne når man er bekymret, ked, bange o. lign. Der er rigtig mange andre måder, hvorpå de pårørende kan hjælpe, og oftest er der rigtig mange frivillige hænder, der står klar til at hjælpe med selve eftersøgningen i stedet for de pårørende.

Hvorfor skal man være over 18 år for at deltage?

Vi kræver at de, som deltager i vores eftersøgninger er myndige og derved forventes at være i stand til at kunne tage ansvar for egne beslutninger. Ligeledes kan der være forsikringsmæssige spørgsmål der gør sig gældende i forhold til alderen på deltagerne.

Hvorfor deltager familien ikke?

Familien deltager på den måde de kan. Det vil sige, at de hjælper os med at få dannet det bedst mulige billede af den eftersøgte, som gør, at chancen for at finde den forsvundne hurtigt, er størst mulig. Familien er selvfølgelig dybt påvirkede af situationen de står i, og er derfor ofte ikke i stand til at være i nærheden af selve eftersøgningen.

Hvorfor skal vi blive ved med at lede her, hun-han er jo ikke her_

Du kan opleve, at vi leder det samme sted igen og igen. Dette gør vi fordi vi ønsker, at vi med 100% sikkerhed kan sige, at den savnede ikke er i det område vi efterlader. Ligeledes skal vi være helt sikre på at vi ikke har overset genstande der kan lede til den savnede. Det kan dreje sig om små bitte ting, som kræver vi af og til må kravle på knæ i buskadser og krat, eller igennem høje græsmarker med hænderne helt nede ved jorden. Selv det mindste spor kan hjælpe politiet.

Hvorfor er det jer der bestemmer hvor jeg skal gå?

Vi bestemmer, hvilke områder der skal søges. Det gør vi fordi vi dels har clearet med politiet, hvor vi kan søge uden at gå i vejen for deres arbejde og derved undgå at ødelægge evt. spor, og dels fordi vi arbejder systematisk ud fra det sted, hvor den eftersøgte sidst er set. Så får vi alle hjørner med og springer ikke fra sted til sted og overser noget undervejs.

Hvad gør jeg, hvis jeg har en teori om, hvad der er evt. er sket?

Du skal altid kontakte politiet, såfremt du har noget du mener kan bidrage til et fund af den savnede.

Hvor henvender jeg mig, hvis der er noget mht. eftersøgningen jeg har brug for at snakke om?

Du er altid velkommen til at henvende dig til alle medlemmer af indsatsgruppen, som er at finde på jeres samlingssted. Derudover er du naturligvis altid velkommen til at henvende dig på vores telefon, såfremt der er noget du har fået behov for at tale med os om.

Skal man være med hele dagen, hvis man tilmelder sig eftersøgningen?

Nej, det behøver du bestemt ikke. Du kan altid melde fra, såfremt du har andre gøremål eller ikke fysisk kan være med længere. Det er blot vigtigt, at du melder fra hos indsatsgruppen så vi hele tiden ved, hvor mange folk vi har ude.

Kan man komme senere?

Du er altid velkommen til at støde til senere. Ind imellem står der et sluttidspunkt for dagens søgning, men gør der ikke det kan du altid møde op, ellers er du velkommen til at ringe til indsatslederen der står opgivet på vores opslag, og høre hvor længe søget bliver ved.

Hvad sker der når eftersøgning er stoppet på grund af fund af efterlyste?

Hvis fundet sker på vores søg, ringes der selvfølgelig til Politiet med det samme, så overtager de sagen. Vi sørger for at tage os af dem der har gjort fundet.

Hunde på eftersøgninger

Hvorfor må jeg ikke tage min hund med på søg?

Vi frabeder os, at man medbringer egne hunde på eftersøgninger. Dels kan der være folk i din gruppe, der er allergiske eller decideret bange for hunde. Dels risikerer vi, at der ryger lidt fokus og at man kan overse små, vigtige detaljer, når man også skal holde øje med sin hund.

De hunde vi selv har med er specialtrænede til at finde mennesker.

Frivillige Søgere

Hvorfor må jeg ikke tage min baby med, hun er jo for lille til at forstå, hvad der sker?

Det kan sagtens være din baby er for lille til at forstå, hvad der sker – men du ved sandsynligvis ikke selv, hvordan du vil reagere, hvis du pludselig står overfor en død person. Du får måske pludselig behov for krisehjælp eller lign. og står så med en baby du også skal tage dig af. Så du er altid velkommen til at deltage – men det bliver uden dit barn.

Hvorfor skal jeg skrive mit navn og tlf.nr.?

Det er vigtigt, at vi altid ved, hvem vi har haft ude på eftersøgninger og i hvilke grupper.

Vi skal til hver en tid kunne fortælle politiet, hvem der har været ude og hvor henne. Dette kan være nødvendigt i tilfælde af vi finder en savnet afgåede ved døden, hvor politiet skal efterforske sagen for at vurdere, hvorvidt der er tale om en naturlig død eller om der er foregået en kriminel handling.

I sådanne tilfælde kan politiet have behov for at få udleveret DNA på de søgere, der har været på det respektive sted.

Hvorfor er det vigtigt at være godt påklædt med godt fodtøj?

Vi skal ofte ud i meget forskellige typer af terræn. Det kan være skov, marker, asfaltveje, bycentre, krat m.m. Det kan ind imellem være svært at se, hvor man sætter fødderne, og det er derfor ekstra vigtigt med fodtøj der støtter godt om anklerne, så man ikke går og vrikker om og kommer til skade.

Hvorfor er det så vigtigt at jeg har den gule vest på?

Det er dels for, at man kan se hinanden når man går på en lang række på selve eftersøgninger, så man sikrer der ikke pludselig er store huller i rækken, hvor der så ikke bliver søgt. Dels for at vi kan ses i trafikken m.m. da vi ind imellem skal søge langs motorveje o. lign.

Sidst men ikke mindst giver det tryghed for borgere, at de kan se hvor vi kommer fra, når vi søger om aftenen/natten.

Hvorfor er det så vigtigt af jeg melder fra igen?

Vi skal helst ikke risikere, at vi har flere savnede når vi slutter end da vi startede. Derfor er det vigtigt for os, at sikre, at alle der hjælper som frivillige hos os, ligeledes kommer hele vejen med hjem igen.

Hvorfor skal jeg kravle hele vejen igennem, jeg kan jo se, der ikke er noget?

Vi har oplevet mange gange, at søgere ikke mener det er relevant at skulle gennem et krat – for hvis jeg ikke kan, hvordan skulle den savnede så kunne.

Der er mange forskellige typer af savnede vi leder efter. Og er man påvirket, depressiv eller lign. er det de mest utrolig ting folk kan.

Så vi skal ind OVERALT for den savnede kan være overalt.

Hvorfor skal vi gå samlet, hele tiden, jeg kan godt lige smutte over på den anden side af vejen og kigge?

Det er vigtigt vi holder os samlet når vi søger. Vi skal kunne krydse af på kortet, at det sted vi har været var der ingenting. Og hvis du pludselig går over på den anden side af vejen – så efterlader du et hul i rækken, som derved ikke bliver eftersøgt. Og så kan vi ikke med sikkerhed sige, at vi har været der.

Hvorfor informerer I ikke, på jeres side om hvad der er fundet på eftersøgningen?

Det er ikke op til os at informere om evt. fund på eftersøgningerne. Vi overlader alt der bliver fundet til politiet og det er efterfølgende op til dem, at vurdere, hvorvidt det er noget de kan bruge i deres fortsatte eftersøgning. Vi ønsker ikke, at evt. fund skaber grundlag for en masse spekulationer, teorier m.m. da vi aldrig ved, hvorvidt det overhovedet er relevant for sagen.

Hvad kan jeg gøre for at hjælpe, hvis jeg f.eks. er dårligt gående, ikke har så god en kondition eller lign.?

Vi kan bruge ALLE. Det kan være du ikke skal ud og gå på selve eftersøgningen, men måske kan bistå vores trætte søgere med en kande kaffe, en hjemmebagt kage, hente frugt, hvis vi har en sponsor på dagen eller lign. ALLE hænder kan bruges.

Hvorfor lægger I ikke kort på over hvor I har ledt?

Vi lægger aldrig kort ud over de steder vi har søgt, da vi aldrig kan være 100% sikre på, om der er sket en forbrydelse. Vi ønsker ikke at informere evt. gerningsmænd om vores arbejde og næste træk, da vi kan risikere, at der flyttes beviser, genstande eller lign.

Hvem hjælper mig, hvis jeg oplever noget slemt, evt. at finde en død?

Vi sørger for at I bliver ledsaget til nærmeste skadestue, hvor du vil blive registreret. Dette gør vi for at passe på dig som frivillig søger. Måske du ikke føler du har brug for hjælp med det samme, men ved at blive registreret har du det tilbud om professionel hjælp hvis du senere får brug for det.

Hvor finder jeg opdateringer i sagen?

Du kan altid finde opdateringer om de respektive sager på vores facebookside.

Hjælp fra andre instanser og eksperter

Hvorfor bruger I ikke fritidsdykkere?

Fordi det, ifølge regler udstukket af Søfartsstyrelsen, ikke er tilladt at bruge fritidsdykkere til denne slags eftersøgninger

Bruger I droner?

Vi har oprettet en drone enhed, som vi benytter hvor det er en fordel.

Hvorfor bruger I ikke clairvoyante?

Vi oplever, at vi modtager rigtig mange henvendelser fra clairvoyante på hver eneste eftersøgning vi har. Vi lytter altid gerne til deres input, men har ikke ressourcer til at undersøge, hvert eneste syn en clairvoyant får. Vi anbefaler evt. clairvoyante at rette henvendelse direkte til politiet, hvis de mener de har noget der er vigtigt i eftersøgningen.