Disciplinærudvalg

Disciplinærudvalget, i daglig tale kaldet DISU, er et særligt udvalg lige under Missing People’s bestyrelse.

DISU er oprettet i bestræbelserne på at imødegå, undersøge og medvirke til at løse interne tvister, uenigheder og mulige konflikter, der kunne tænkes at opstå mellem foreningens medlemmer.

Det er udvalgets opgave på et neutralt, objektivt og faktuelt grundlag, at behandle eventuelle sager så retvisende som muligt.

DISU er repræsenteret ved formand og sekretær, der forestår den daglige ledelse, samt en person fra hver af MP’s enheder valgt blandt enhedens medlemmer.

Ønsker du at kontakte udvalget, kan du sende en mail til: DISU@missing-people.dk

Med venlig hilsen
Disciplinærudvalget